aglutynujący


aglutynujący
[аглютинуйõци]
adj
аглютинувальний

Słownik polsko-ukraiński. 2014.